Research & Development

Head Office
  • Iran - China
  • +98 4432 6848
  • 8 AM - 17 PM GMT +3:30
Research & Development

تحقیق و توسعه بخشی از فرآیند «خلق دانش» است که به نوبه خود باعث ایجاد رفاه و ثروت می شود. گفته می شود که یک ایده می تواند زندگی شما را تغییر دهد؛ بله، بر همین اساس، تحقیق و توسعه نیز سود و ثروت را برای شرکت شما به ارمغان می آورد.

تحقیق و توسعه - دانیان

بر اساس مقدمه ای که در ابتدا گفته شد، تحقیق و توسعه مهمترین بخش در حرفه ما است؛ زیرا ایده های جدید را فراهم می کند، تصورات نوآورانه را متمرکز می کند و فرصت های نامحدود را در توسعه و رشد تکنولوژی فراهم می نماید. این مسئله همچنین در ساخت محصولات و سیستم های جدید، به ما کمک می کند. با استفاده از رویکرد تحقیق و توسعه، علم به فناوری تبدیل می شود و برنامه های کاربردی عمیقی برای جامعه ی انسانی و زندگی ها به ارمغان می آورد.

بیشتر سازمان های پیشرو، 5 تا 10 درصد از درآمد خود را در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند.

فرهنگ تحقیق و توسعه به معنای واقعی در صنعت چاپ و بسته بندی ایران، جز در تعداد معدودی از واحد ها وجود ندارد. با این حال، زمان آن است که سرعت بگیرد، زیرا این یک وظیفه ملّی برای “ساختن کشور” در قدم اول، و بهبود و پیشرفت این صنعت در سراسر جهان، در گام های بعدی است.

در مجموعه بین المللی دانیان، ما تاکیدی قوی بر تحقیق و توسعه داریم. علاوه بر تمرکز روی تولید ماشین آلات و تجهیزات سازگار و متناسب با نیازهای خاص مشتریان، ما توجهی ویژه به بهینه سازی مداوم و بهبود محصولات موجود داریم، به طوری که نه تنها الزامات مشتریان را رفع می کند، بلکه فراتر از آن نیز خواهد رفت؛ کیفیت بالاتر و هزینه ی کمتر با تکنولوژی بالاتر.